vill åter

Musik: Franz Schubert – Ave Maria (Instrumental)

 

nytillkommen

i tillit

oskyld själ

 

ogrumlad syn

framom

blivande vandring

 

sprungen

ur liljans skyddade sköte

mot världens ljus

 

obarmhärtigt bister

mot smärtsamt mål
när
sanningens hinna brister

minnets eko ljuder

här

skönjer

stjärnglansens lockelse

 

vill

 

vill vända tillbaka

 

vill

 

vill åter vara

 

ny

i guldtrådars fäste

på himlavalv

 

 

 

©Sunlight

blå











Musik: Harp Music Harpist Concert, ”A bird came flying”, Anne van Schothorst >>>



blindhet

drabbar

frodas molnlikt

höljeflor

i snårig sikt

enslig trevan

vilar uti

ögonhavs enklav


här stilla

stunden gav




famlat fångat

blottad mynning

öppet vatten glider

blå


vågor vägra

svalla över

stiltje driver

andnings kval




tiden lider




själ allena

gudagnista

lämna ej

i gråtens dal


tänds hoppets bloss

att aldrig mista

att nåden ges

i lövad sal




djupet

över

sannings krön

förena åter

oss


till en




©Sunlight

fragment

låt musiken strömma…Cantabile Mp3




fragment

i rad



acceptera

sig själv

som ett minne…



vara det själv

som verkligen är



låta drömmar få vingar
i nuets oändliga

möjlighet




själens viskning
smärtsamma farväl




en ny börjans

förklädnad




vila

i detta






©Sunlight

Anden

Här har jag lagt till bild och musik till en dikt som jag skrev den 15 februari 2012. Spännande sätt att kombinera ord, bild och ton, för att förstärka uttrycket.