mystik

Dikt från 2013-03-02:
och orden
som kan trolla


blixtnedslag i känslors
närmaste
nejd


ljuder hjärtat
namn
ur
tiders
begynnelseord
ord
ordbara ord


vibrerande tanke
föder
all
levande
livs
kärlek


ord
bara ord


ord
endast


i allt
©Sunlight

fragment

låt musiken strömma…Cantabile Mp3
fragment

i radacceptera

sig själv

som ett minne…vara det själv

som verkligen ärlåta drömmar få vingar
i nuets oändliga

möjlighet
själens viskning
smärtsamma farväl
en ny börjans

förklädnad
vila

i detta


©Sunlight