Sökandet efter sanningen

🎵🎧💞

Så sökte jag
efter sanningen

jag trodde att lyktan i min hand kunde visa mig vägen
jag trodde att de platser där solens strålar landade visade mig platsen för sanningen

Vad jag inte visste var
att den rena sanningen
lyser så starkt
att man måste sänka sin blick för att inte bländas

Vad jag inte visste var
att den rena sanningen
inte stod att finna där solens strålar landade,

utan i solen själv

Jag ber, hjälp mig att slå följe med det ljuset utifrån min inre kärna

©Sunlight4you.me

Vill åter

Nytillkommen i tillit
oskyld själ

ogrumlad syn
inför blivande vandring

sprungen ur liljans
skyddande sköte
mot världens ljus

Så obarmhärtigt bister
mot smärtsamt mål
när sanningens slöja brister

Minnets eko ljuder
här skönjer stjärnglansens
lockelse

Vill
vill vända tillbaka

vill åter vara

ny
i guldtrådars fäste
på himlavalv

©Sunlight4you.me