Förundran

Wonder_Förundran

©Sunlight

Musik: Keys Strings and Ah by Snowflake (c) copyright 2014  Ft: Stefan Kartenberg, Martijn de Boer

 

På vissa ställen
verkar himlen vara högre

 

ser plötsligt längre
än ögat når

 

Förundran

när ljuset når hjärtat

 

 

©Sunlight