Vill åter

Nytillkommen i tillit
oskyld själ

ogrumlad syn
inför blivande vandring

sprungen ur liljans
skyddande sköte
mot världens ljus

Så obarmhärtigt bister
mot smärtsamt mål
när sanningens slöja brister

Minnets eko ljuder
här skönjer stjärnglansens
lockelse

Vill
vill vända tillbaka

vill åter vara

ny
i guldtrådars fäste
på himlavalv

©Sunlight4you.me