reveny

lyssna här: Piano Piece Mp3
så nära

andas lyckan förbi

det nyss förgångna

passerat


så kommande ögonblick

förloras i de

du inte hinner se


minns


först här är där allting är


början är slutet

i varje nu

föds och dör


du
©Sunlight

Indigo

dunkelhets ljus

Indigoåter stoft
från sällhets höga sky
djupt
i magmas ohejdade flöde

omdana ämne
levande öde
till nya strofer
ämnade att ljuda
levande sjudavisa varthän


alltigenom
rymmer
puppans skal

bryt dörrar
som synts låsta
frö att födas
spirande viga
sin inre rymd


som fötter på jord
lyckligt blottad
ej längre tyngd

ej heller skymd©Sunlightdaggdoft

Klicka på länken här intill, för ljuva toner……dimman_lättar_carl-nielsen.mp3

Dimma

daggdoft
(försiktig förvissning)

jag är

drömmen

jag inte vaknar urmina ögon

söker

svar
skimrande

dagg

som omsluter

himlens valv
inte visste jag

dimmans

bistra

boja

söker fjättra

och beslå


längtans fria

paria

snärjes ej ändå
ty

här är jag kommen ifrån

ej vill jag mig förlora
livets väv


i daggens doft

förblir©Sunlight