daggdoft

Klicka på länken här intill, för ljuva toner……dimman_lättar_carl-nielsen.mp3

Dimma





daggdoft
(försiktig förvissning)





jag är

drömmen

jag inte vaknar ur



mina ögon

söker

svar




skimrande

dagg

som omsluter

himlens valv




inte visste jag





dimmans

bistra

boja

söker fjättra

och beslå


längtans fria

paria

snärjes ej ändå




ty

här är jag kommen ifrån

ej vill jag mig förlora




livets väv


i daggens doft

förblir



©Sunlight